Header-Medisch-Advies-Bureau

Medisch Advies Bureau

Een goed medisch advies is onmisbaar in een letselschadezaak. De medisch adviseur kan het slachtoffer en diens advocaat bij het afwikkelen van een letselschadezaak onder meer een antwoord geven op de vraag hoe de klachten, die ontstaan zijn na het ongeval zich in de toekomst mogelijk zullen gaan ontwikkelen.

Deskundige medisch adviseurs

Binnen twee weken een advies

Klare taal adviezen

Neem direct contact op

  • Eerlijk
  • Begrijpelijk
  • Snel
  • Gespecialiseerd
  • Deskundig
  • Onafhankelijk

Wat is het MAB?

Het Medisch Advies Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht (MAB) is een kantoor, dat zich heeft gespecialiseerd in het verstrekken van adviezen ten behoeve van letselschadezaken. Bij het kantoor werken ervaren medisch adviseurs en artsen uit diverse specialismen van de geneeskunde. MAB is een kantoor dat mede wordt gerund door belangenbehartigers uit de letselschade, waardoor de service van MAB heel goed aansluit bij de wensen en behoeften van belangenbehartigers. Het kantoor werkt alleen voor de slachtofferkant en verstrekt geen adviezen aan verzekeraars. Er zijn maar weinig bureau’s waar slachtoffers van ongevallen en medische fouten terecht kunnen voor onafhankelijk, rechtvaardig en deskundig medisch advies. Veel medische adviesbureaus werken voor slachtoffers én verzekeraars. MAB werkt alléén voor de slachtofferkant!

 Letselschade en het Medisch Advies

Maar al te vaak worden medische adviezen in letselschadezaken uitgebracht om zo snel mogelijk tot overeenstemming met de tegenpartij te kunnen komen. Dat dit niet altijd recht doet aan de belangen van het slachtoffer mag duidelijk zijn. De verstrekte adviezen zijn onduidelijk, onbegrijpelijk en bevatten vaak fouten, waaruit blijkt dat de betreffende medisch adviseur zich niet écht verdiept heeft in de kwestie. Door het maken van deze fouten en het niet zorgvuldig genoeg lezen van het medisch dossier, wordt het slachtoffer tekort gedaan. Daar komt nog bij dat het geen uitzondering is dat men meer dan twee maanden moet wachten, alvorens het advies gereed is. Bij MAB wordt bovendien altijd gezocht naar een specialist op het gebied van het letsel van uw cliënt. Zo weet u dat u een gedegen en goed onderbouwd advies krijgt. Verder hanteren wij een reactietermijn van maximaal tien werkdagen. MAB wil hierin dus  anders zijn! Lees hier wat wij voor u kunnen betekenen.

Neem contact op

Diensten

Team

Werkwijze

Tarieven

Waarom een Medisch Advies?

Een goed medisch advies is onmisbaar in een letselschadezaak. De medisch adviseur kan het letselschadeslachtoffer en diens advocaat onder meer een antwoord geven op de vraag hoe de klachten, die ontstaan zijn na het ongeval zich in de toekomst mogelijk zullen gaan ontwikkelen. Exact is dit natuurlijk nooit te zeggen. Men weet immers nooit hoe het in de toekomst zal gaan.

In het medisch advies zal dan ook dienen te worden opgenomen hoe het in het meest gunstige geval zou kunnen gaan, maar óók het meest pessimistische scenario dient aan bod te komen. De letselschadejurist kan aan de hand van dit advies op verantwoorde wijze de letselschadezaak van het slachtoffer afwikkelen. Zo kan de belangenbehartiger aan de hand van het medisch advies onder meer bepalen of er wellicht een voorbehoud zal dienen te worden opgenomen in de overeenkomst waarmee het slachtoffer de zaak – al dan niet definitief – afwikkelt.

Ontmoet ons team:

Header-Medisch-Advies-Bureau

Medisch Advies Bureau

Maak kennis met onze dienstverlening

Benieuwd op welk vlak wij u kunnen helpen? Bekijk dan onze dienstverleningspagina!

Maak kennis met onze dienstverlening